MILJØ OG CERTIFICERING

Hirtshals Vaskeri har som et miljøbevidst vaskeri investeret i et nyt moderne vandbesparende vaske- og doseringsanlæg. Systemet reducerer vaskeriets forbrug af vand, gas, el og damp med 50%.

Miljøvenlige vaskemidler og nøje dosseringskontrol minimerer både miljøpåvirkning og eventuel risiko for allergene reaktioner hos slutbrugeren. Alle vaskemidler lever op til brug på svanemærkede vaskerier. Endvidere er hovedvaskemidlet samt flere sekundære produkter mærket med hhv. Svanemærket og Bra Miljöval.

 

Certificering og kontrol
Hirtshals Vaskerier er certificerede efter Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejnings ”Kvalitets- og Miljøkontrol System”, og bliver årligt kontrolleret af TI (Teknologisk Institut) og Fødevareregion Aalborg. TI kommer årligt på et uanmeldt kontrolbesøg, hvor de udtager prøver på tekstilerne for at sikre, at alle forhold på vaskeriet er i overensstemmelse med certificeringens krav og renlighed og bakteriologi.